Διαβρωμένη τάπα μπλοκ

Διαβρωμένη τάπα μπλοκ κινητήρα, λόγω πλημμελούς συντήρησης!
Στην παραπάνω φωτογραφία, φαίνεται μια διαβρωμένη τάπα μπλοκ
κινητήρα, από την οποία υπήρχε πολύ μεγάλη διαρροή
αντιψυκτικού! Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, ο κινητήρας να
υπερθερμαίνεται συχνά, και στο τέλος να καεί η φλάντζα της
κυλινδροκεφαλής, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους σε
χρόνο και χρήμα!!!
Η τάπα δεν θα είχε διαβρωθεί, αν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου,
τηρούσε το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή, και άλλαζε
το αντιψυκτικό του κινητήρα κάθε δύο χρόνια, όπως συνίσταται.
Είναι φανερό λοιπόν, πως η πλημμελής συντήρηση, αυξάνει κατά
πολύ το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου και μειώνει την αξιοπιστία
του λόγω ζημιών, που σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν αποφευχθεί!
Τηρώντας σχολαστικά το πρόγραμμα συντήρησης του αυτοκινήτου
σας, αλλάζοντα τα λάδια τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και τα
υγρά των φρένων και το αντιψυκτικό κάθε δύο χρόνια, είναι σίγουρο
πως θα αποφύγετε σοβαρές ζημιές στο μέλλον και σπατάλη
χρημάτων.